Próba identyfikacji działań proekologicznychstosowanych w gospodarstwach ekologicznych świadczących usługi turystyczne w województwie warmińsko-mazurskim

Słowa kluczowe: działania proekologiczne, ochrona zasobów środowiska naturalnego, gospodarstwa ekoturystyczne

Streszczenie:

Panująca moda na ekoturystykę, której głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych prowadzi do kształtowania nowych postaw i zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Zrównoważony rozwój zasobów i walorów turystycznych możliwy jest dzięki integracji działalności turystycznej z priorytetami w zakresie ochrony zasobów przyrody.W artykule podjęto próbę identyfikacji działań proekologicznych wpływa-jących na ochronę zasobów środowiska naturalnego oraz określenie stopnia wpływu tych działań, na podstawie opinii zarządzających gospodarstwami ekolo-gicznymi świadczącymi usługi turystyczne w województwie warmińsko-mazurskim.

Cytowanie:

Batyk I. 2013, vol. 10. Próba identyfikacji działań proekologicznychstosowanych w gospodarstwach ekologicznych świadczących usługi turystyczne w województwie warmińsko-mazurskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))