Renesans, rewitalizacja czy degradacja wsi granicznej Bielice w Sudetach Wschodnich

Słowa kluczowe: górska wieś graniczna, użytkowanie wiejskiej substancji budowlanej

Streszczenie:

Przedmiotem badań jest rodzaj i jakość przekształcenia formy wsi Bielice, zlokalizowanej w gminie Stronie Śląskie, powiat Kłodzko, województwo dolno-śląskie. Narzędziem jest analiza sposobu zagospodarowania i użytkowania sub-stancji budowlanej. Rozważania prowadzi się dla stanu sprzed roku 1945 oraz układu współczesnego. W efekcie końcowym stwierdza się, że ówczesna stricte wieś, to aktualnie miejscowość, która funkcjonuje już w innym wymiarze, w innej przestrzeni. Z punktu widzenia właściwości wiejskiego organizmu osadniczego jest to postać zdegradowana. Cechy wiejskości - jeśli jeszcze są - to tylko śladowo i to w wymiarze materialnym. W strukturze zabudowy dominują czasowo zamieszkałe domy weekendowe. Swoją sylwetą reprezentują wprawdzie styl rustykalny, ale już detale architektoniczne różnią się od postaci budownictwa rodzimego. Cechy współczesnej formuły miejscowości są, jeśli nie identyczne to bardzo podobne, do charakterystyki układu wsi Orłowiec, gmina Lądek Zdrój, powiat Kłodzko.

Cytowanie:

Oleszek J. 2013. Renesans, rewitalizacja czy degradacja wsi granicznej Bielice w Sudetach Wschodnich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 01 (3 (Mar 2013))