Przestrzenny wzorzec procesów urbanizacji w województwie dolnośląskim a zmiany strukturalne rolnictwa

Słowa kluczowe: wzorce przestrzenne, migracje, analizy przestrzenne

Streszczenie:

Od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku, nastąpił wzrost gospodar-czy, i proces urbanizacji Polski, a to prowadziło do regionalnych i sektorowych nierówności. W pracy zbadano charakter związków pomiędzy rozwojem rolnictwa, a procesem urbanizacji pod kątem zmian ich struktur przestrzennych w regionie Dolnego Śląska. Przeprowadzono łączną analizę porównawczą wzorców struktury przestrzennej obydwóch sektorów. Zidentyfikowano zmiany struktur rolnictwa i urbanizacji w okresie ostatnich czternastu lat przy użyciu modelu złożonego - cyklicznego, opartego o teorię kontaktów i projekcji sferycznej T. Zipsera. Praca zawiera krótkie podsumowanie otrzymanych wyników i ich znaczenia dla polityki przestrzennej.

Cytowanie:

Iwaszko-Niziałkowska K., Jabłoński W. 2013, vol. 10. Przestrzenny wzorzec procesów urbanizacji w województwie dolnośląskim a zmiany strukturalne rolnictwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))