Wybrane cechy morfologiczne igieł i pędów sosny zwyczajnej w kontekście obliczania potencjalnej intercepcji pojedynczych drzew

Słowa kluczowe: zbiornik intercepcyjny, cechy morfologiczne, powierzchnia drzewa

Streszczenie:

Przedmiotem badań jest zbiornik intercepcyjny sosny zwyczajnej, który tworzy jej powierzchnia. Powierzchnia drzewa w największym stopniu różnicuje wysokość intercepcji potencjalnej, czyli maksymalnie możliwej ilości wody jaką drzewo może zatrzymać po pojedynczym deszczu. Do precyzyjnych badań nad in-tercepcją w warunkach laboratoryjnych określenie tylko współczynnika LAI okazało się niewystarczające. Celem przeprowadzonych badań było określenie powierzchni intercepcyjnej w oparciu o zdigitalizowany obraz igieł i pędów za pomocą programu SigmaScan 5.0 Pro. Zastosowano 2 metody uzyskania obrazów igieł - za pomocą skanera oraz aparatu fotograficznego. Uzyskane wyniki i zaproponowana metodyka pozwoliła na dokładne określenie zbiornika intercepcyjnego pojedynczego drzewa.

Cytowanie:

Owsiak K., Klamerus-Iwan A., Kostrzewa E. 2012, vol. 9. Wybrane cechy morfologiczne igieł i pędów sosny zwyczajnej w kontekście obliczania potencjalnej intercepcji pojedynczych drzew. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))