Wykorzystanie metod planowania sieciowego do usprawnienia procesów logistycz-nych na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego

Słowa kluczowe: procesy logistyczne, logistyka zaopatrzenia, metody planowania sieciowego, MPM-METRA

Streszczenie:

Racjonalizacja procesów logistycznych może być jednym ze sposobów zwiększenia konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw agrobiznesu. Jej efektem jest odpowiednia organizacja zaopatrzenia i dystrybucji, uwzględniająca zachowanie odpowiedniej jakości produktów świeżych oraz efektywna gospodarki zapasami. Wraz ze wzrostem skali działania przedsiębiorstw agrobiznesu rośnie rola zarządzania logistyką skupu surowców, ich jakością oraz przepływem informacji w łańcuchu dostaw produktów świeżych. W opracowaniu przedstawiono praktyczne zastosowania metody planowania sieciowa MPM-METRA, do usprawnienia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie przetwórczym. Wskazano możliwe aspekty zastosowania metody w przedsiębiorstwach oraz wymieniono jej główne zalety i wady.

Cytowanie:

Krakowiak-Bal A. 2012, vol. 9. Wykorzystanie metod planowania sieciowego do usprawnienia procesów logistycz-nych na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))