Przesłanki od analizy zmienności jakości siedliska leśnego na podstawie estymacji wysokości drzewostanu

Słowa kluczowe: bonitacja, miernik jakości siedliska, modelowanie wzrostu drzewostanu, zagłuszenie wzrostu

Streszczenie:

Dynamika wzrostu drzewostanu bardzo silnie zależy od klasy bonitacyjnej siedliska leśnego. Dodatkowo w drzewostanach zagospodarowanych bezzrębowo (odnowienia naturalne) można zaobserwować bardzo duże zróżnicowanie wysoko-ści drzew, zwłaszcza w pierwszych latach ich życia. Drzewa rosnące pod okapem wykazują dość długi okres powolnego wzrostu, co jest głównie spowodowane ocienianiem przez górne piętro drzewostanu. Zgromadzone empirycznie dane wskazują również, że nawet długi powolny wzrost w zagłuszeniu nie uniemożliwia takim drzewom szybkiego wzrostu w późniejszym okresie ich życia. W pracy opi-sano metodę, pozwalającą określić zarówno zmienność jakości siedliska w czasie, a także szacunkowy czas wzrost w zagłuszeniu. Opracowany algorytm wykorzystuje model wzrostu drzewostanu zaproponowany przez Sulińskiego [2007]. Występujące w tym modelu parametry mają jednoznaczną treść ekologiczną. Weryfikacja metody została przeprowadzona na podstawie danych wysokości drzewostanów świerkowych wzrastających na różnych siedliskach w Puszczy Białowieskiej i Witowie (Tatry Zachodnie).

Cytowanie:

Sypka P. 2012, vol. 9. Przesłanki od analizy zmienności jakości siedliska leśnego na podstawie estymacji wysokości drzewostanu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))