Tablice informacyjne jako element promocji gospodarstw agroturystycznych

Słowa kluczowe: agroturystyka, tablice informacyjne, przydrożne oznakowania, instytucje agroturystyczne

Streszczenie:

Przeprowadzona analiza oznakowań dojazdu do gospodarstw agrotury-stycznych wykazała, że są one w głównej mierze wykonane przez samych właści-cieli. Gospodarze wykazują się dużą pomysłowością w tym względzie, jednakże nie zawsze stawiają na jakość. Tablice informacyjne, szyldy czy drogowskazy, to tylko niektóre przykłady z zastosowanych na kujawsko-pomorskiej wsi. Oznakowania ułatwiają nie tylko dojazd gościom do zagrody, ale są jednocześnie doskonałym elementem ją promującym. Często posiadają detale (np. wizerunek ryby lub konia), nawiązujące swoim kształtem do profilu prowadzonej działalności. Niestety zaledwie 38,5% respondentów zdecydowała się na umieszczenie znaków informacyjnych w terenie. Tak małe zaangażowanie w proces ich tworzenia może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej wymienia się brak zgody na ich montaż w terenie, duże koszty i brak świadomości ich potrzeby. Gospodarze promują swoje oferty głównie poprzez Internet (92,2%), wizytówki (70,1%) oraz foldery (50,6%) i katalogi (46,7%). Oczekują też odpowiedniego zaangażowania władz lokalnych w tego typu działania. W badaniach doszukano się niezadowolenia właścicieli w funkcjonowaniu stowarzyszeń agroturystycznych.

Cytowanie:

Cichowska J. 2012, vol. 9. Tablice informacyjne jako element promocji gospodarstw agroturystycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (4 (Dec 2012))