Wyznaczanie wskaźnika względnego opadu na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu dla miesięcznych sum opadów

Słowa kluczowe: wskaźnik względnego opadu, wskaźnik standaryzowanego opadu

Streszczenie:

Dwa wskaźniki: wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) i wskaźnik względnego opadu (RPI) analizują tę samą cechę opadu jaką jest jego nadmiar lub niedobór. Wykorzystując ten fakt autorzy pracy porównali ze sobą SPI i RPI uży-wając do tego miesięcznych sum opadów. Dobór kroku czasowego był zamierzony, ponieważ w literaturze brakuje klasyfikacji warunków opadowych dla miesięcznych sum opadów za pomocą wskaźnika względnego opadu (RPI). W pracy podjęto próbę wyznaczenia wskaźnika względnego opadu dla miesięcznych sum opadów na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu. Pokazany sposób przejścia od wskaźnika SPI do RPI jest nowatorski, w literaturze jak dotąd nie spotykany. Używając danych pochodzących z Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii we Wrocławiu-Swojcu autorzy zaproponowali metodę identyfikacji warunków opadowych dla miesięcznych sum opadów dla tego regionu.

Cytowanie:

Gąsiorek E., Grządziel M., Musiał E., Rojek M. 2012, vol. 9. Wyznaczanie wskaźnika względnego opadu na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu dla miesięcznych sum opadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))