Wpływ zastosowania hydrożelu ZEBA SP na stan uwilgotnienia gleby piaszczystej

Słowa kluczowe: hydrożel, krzywa pF, wilgotność gleb

Streszczenie:

Autorzy przedstawili wyniki badań nad zmianami właściwości wodnych ty-powej dla polskich lasów gleby piaszczystej słabogliniastej po zastosowaniu pre-paratu ZEBA SP. Wyjątkowość tego absorbentu wynika z faktu, że jest otrzymy-wany ze skrobi kukurydzianej i dlatego może stanowić alternatywę dla hydrożeli dotychczas oferowanych w Polsce.
Przeprowadzono badania laboratoryjne, w których wyznaczono krzywe pF gleb z różną zawartością absorbentu ZEBA SP, a także założono doświadczenia wazonowe określając wpływ różnych stężeń preparatu na zmiany wilgotności gleby i tempo jej wysychania.
Badania wykazały, ze najlepsze efekty daje preparat w stężeniu 0,5%. Taka ilość preparatu: zwiększyła efektywną i potencjalną retencję użyteczną gleb o 17%; wydłużała czas wysychania gleby od stanu maksymalnego do minimalnego uwil-gotnienia od 14 do 19 dni w porównaniu z glebą bez absorbentu; zwiększała długość dostępności wody glebowej dla roślin od 9 do 20 dni.

Cytowanie:

Boczoń A., Wróbel M. 2012, vol. 9. Wpływ zastosowania hydrożelu ZEBA SP na stan uwilgotnienia gleby piaszczystej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))