Wielkość gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa

Słowa kluczowe: transport, drogi, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa

Streszczenie:

Przedstawione wyniki badań dotyczą infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej badanych gospodarstw. Odległości w transporcie wewnętrznym pole - obiekt gospodarczy są bardzo duże, średnio 2,91 km (od 2,04 dla gospodarstw najmniejszych do 3,50 km dla gospodarstw średnich). Uwzględniając współczynnik oporów przetaczania odległość faktyczna, średnio 2,91km odpowiada odległości przejazdu po nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 11,08 km. Średnia wielkość działki ewidencyjnej - jako podstawowego elementu generującego masę transportową wynosi 1,30 ha od 0,63 - 4,16 ha w zależności od wielkości gospo-darstwa. W analizowanych grupach średnio minimalna działka to 0,09 ha i mak-symalna 14,0 ha. Udział dróg o nawierzchni asfaltowej wynosi średnio 47,42% jednakże bezpośredni wjazd na pole tylko w 7,23% odbywa się z drogi asfaltowej a aż w 63,86% z drogi gruntowej. W grupie badanych gospodarstw średnio tylko w 31,33% obiektów zestaw ciągnik z przyczepą, 37,35% samochodów dostawczych oraz 35,54% samochodów ciężarowych bez przyczepy ma możliwość - w obiekcie gospodarczym (podwórko) nawrotu o 3600.

Cytowanie:

Kokoszka S., Maternowska W. 2012, vol. 9. Wielkość gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))