Klasyfikacja chmury punktów lotniczego skaningu laserowego z zastosowaniem programów Tiltan Tlid, Terrascan VRMesh

Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, filtracja, chmura punktów, klasyfikacja

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę wyników procesu automatycznej klasyfi-kacji chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Badania przeprowadzono na wydzielonym fragmencie miejscowości Brzeg o powierzchni 21.37 ha (obiekt testowy składał się z 3048246 punktów lidarowych).
Automatyczną klasyfikację wykonano przy zastosowaniu następujących programów: Tiltan Tlid (v. 3.21), TerraSolid (v. 011.007) oraz VRMesh Survey (v. 6.1), natomiast do edycji chmury punktów - aplikację Furgo Viewer.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej, jakościowej oraz wizu-alnej sklasyfikowanej chmury punków sformułowano wnioski dotyczące użytko-wania wykorzystanych aplikacji.

Cytowanie:

Borowiecki I., Michalik A. 2012, vol. 9. Klasyfikacja chmury punktów lotniczego skaningu laserowego z zastosowaniem programów Tiltan Tlid, Terrascan VRMesh. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))