Stopień wykorzystania granic prawnych z mapy byłego katastru austriackiego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Słowa kluczowe: mapa byłego katastru austriackiego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Streszczenie:

Nowym wyzwaniem nauki i praktyki geodezyjnej jest wykorzystanie granic prawnych z mapy byłego katastru austriackiego do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a zwłaszcza informatyzacji mapy ewidencyjnej, oraz przy regulacji stanów prawnych do nieruchomości. Zaprezentowane wyniki badań, stanowią ważną informację o skali wartości położenia granic własności i o możliwościach w zakresie ich wykorzystania.

Cytowanie:

Taszakowski J. 2012, vol. 9. Stopień wykorzystania granic prawnych z mapy byłego katastru austriackiego przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))