Sprzedaż gruntów przez agencję nieruchomości rolnych na przykładzie województwa podkarpackiego

Słowa kluczowe: Agencja nieruchomości rolny, sprzedaż nieruchomości, nieruchomości rolne

Streszczenie:

Artykuł przedstawia proces sprzedaży gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Proces ten może przebiegać na różne sposoby, ponieważ uzależniony jest od uprawnień osoby kupującej. Równolegle ze sprzedażą prowadzone może być nieodpłatne przekazanie lub wręcz oddanie dochodu z obrotu takimi gruntami. W pracy opisano ograniczenia stawiane stronie kupującej, wynikające z aktualnych przepisów prawa. Dalej oceniono dostęp do informacji o oferowanych nieruchomościach oraz prześledzono transakcje zawarte w latach 2009-2011. Badania przeprowadzono dla transakcji pochodzących z całego kraju, a następnie zawężono je do Ośrodka Terenowego w Rzeszowie i porównać z informacjami uzyskanymi dla gminy Jarosław. Głównym celem pracy była ocena wpływu Agencji na rynek nieruchomości gruntowych poprzez zbadanie rozkładu powierzchni wszystkich gruntów będących pod jej zarządem na terenie Polski. W pracy przeprowadzono analizę sposobu przekazywania ziemi innym podmiotom oraz oceniono ramy czasowe dalszej działalności Agencji.

Cytowanie:

Jasińska E., Preweda E. 2012, vol. 9. Sprzedaż gruntów przez agencję nieruchomości rolnych na przykładzie województwa podkarpackiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))