Koncepcja systemu informacji geograficznej wspomagającego wycenę nieruchomości w nawiązaniu do niemieckiego systemu BORIS plus

Słowa kluczowe: GIS, wycena nieruchomości, Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, BORISplus

Streszczenie:

Systemy GIS są coraz bardziej popularnym narzędziem wspomagającym proces wyceny nieruchomości, przykładem takiego systemu jest istniejący w Niemczech BORISplus. System może być wzorcem dla podobnych projektów. Jest przejrzystym rozwiązaniem, zawierającym dane przeznaczone zarówno dla zwykłych użytkowników jak i rzeczoznawców majątkowych. Wycena nieruchomości w Polsce wymaga przede wszystkim dostępu do Re-jestru Cen i Wartości Nieruchomości. Z tego powodu projekt opiera się na RCiWN. Projekt systemu został utworzony w programie GeoMedia firmy Intergraph. Dane można wyświetlić w postaci mapy i tworzyć do nich zapytania przestrzenne i atrybutowe. Zastosowanie systemu GIS do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości może znacznie przyspieszyć proces wyceny i umożliwić wieloaspektową analizę danych.

Cytowanie:

Czesak B. 2012, vol. 9. Koncepcja systemu informacji geograficznej wspomagającego wycenę nieruchomości w nawiązaniu do niemieckiego systemu BORIS plus. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))