Modelowanie powierzchni terenu

Słowa kluczowe: model, modelowanie powierzchni, Numeryczny Model Terenu

Streszczenie:

Od wielu lat modele 3D reprezentujące powierzchnię terenu znajdują zasto-sowanie w różnych dziedzinach nauki i inżynierii. W pracy pokazano i opisano proces implementacji danych do NMT, dokonano przeglądu metod tworzenia NMT opartych na siatkach TIN i GRID. Przedstawiono też metody tworzenia siatek TIN. Opisano również metody interpolacji wysokości w modelach rastrowych na podstawie danych pomiarowych z wykorzystaniem różnego typu algorytmów.

Cytowanie:

Mitka B., Piech I. 2012, vol. 9. Modelowanie powierzchni terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))