Analiza długości boków poziomych osnów III klasy na podstawie danych z 56 powiatów

Słowa kluczowe: pozioma osnowa III klasy, długość boku osnowy, analiza statystyczna

Streszczenie:

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane cechy geometryczne poziomych osnów III klasy, wyznaczone na podstawie dostępnych dla autorów danych z terenu kilkudziesięciu powiatów, oraz ich krótką analizę statystyczną w odniesieniu do zapisów Instrukcji Technicznej G-1. Zastosowano również analizę korelacji i metodę grafów jako narzędzia do określenia stopnia powiązania badanych cech ze sobą. Uzyskane parametry przeciętnego obiektu mogą posłużyć do tworzenia regularnych modeli testowych, zbliżonych do obiektów rzeczywistych w celu przeprowadzania różnorakich analiz dotyczących tego rodzaju osnów.

Cytowanie:

Oleniacz G., Skrzypczak I. 2012, vol. 9. Analiza długości boków poziomych osnów III klasy na podstawie danych z 56 powiatów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))