Wpływ długości działek na ich dostępność z dróg i jego wykorzystanie do korekty dróg rolniczych

Słowa kluczowe: rozłóg działek, koszty uprawowe

Streszczenie:

Praca dotyczy zasad określania sposobów dostępności do działek z dróg. Konieczność zapewnienia dojazdu do każdej działki ogranicza możliwości przebiegu dróg do dwu przypadków. Między sąsiednimi drogami może występować jeden lub dwa rzędy działek, co określane jest jako dostęp jednostronny i obustronny. W pracy wykazano, że w przypadku działek krótkich do około 150 m , niezależnie od ich powierzchni, powinien występować dostęp jednostronny. W układach działek o długościach większych, drogi należy tak projektować, aby zapewniały do nich obustronny dostęp. Przedstawione zasady mogą być przydatne przy korektach sieci drogowej bez zmiany rozłogów działek.

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. 2012, vol. 9. Wpływ długości działek na ich dostępność z dróg i jego wykorzystanie do korekty dróg rolniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))