Opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Słowa kluczowe: Numeryczny Model Pokrycia Terenu, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, stereogram, wizualizacja

Streszczenie:

Praca przedstawia przebieg opracowania Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Zawiera ona opis wykonania poszczególnych etapów na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta, m.in. orientację i stereodigitalizację, a także wizualizację przy pomocy programów Microstation i Surfer. Ponadto pokazuje sposób zastosowania Modelu dla potrzeb planowania przestrzennego, a dokładniej zobrazowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na NMPT. Dodatkowe in-formacje zawarte w pracy dotyczą metod i procedur pozyskiwania danych o terenie i ich zastosowania oraz ogólnej wiedzy na temat planowania przestrzennego. Cha-rakterystyka obszaru badań została wzbogacona o wnioski pochodzące z analizy NMPT.

Praca przedstawia przebieg opracowania Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Zawiera ona opis wykonania poszczególnych etapów na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta, m.in. orientację i stereodigitalizację, a także wizualizację przy pomocy programów Microstation i Surfer. Ponadto pokazuje sposób zastosowania Modelu dla potrzeb planowania przestrzennego, a dokładniej zobrazowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na NMPT. Dodatkowe in-formacje zawarte w pracy dotyczą metod i procedur pozyskiwania danych o terenie i ich zastosowania oraz ogólnej wiedzy na temat planowania przestrzennego. Cha-rakterystyka obszaru badań została wzbogacona o wnioski pochodzące
z analizy NMPT.

Cytowanie:

Piech I. 2012, vol. 9. Opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))