Aplikacja w języku Visual Basic służąca do pozyskiwania współrzędnych punktów z projektu w microstation

Słowa kluczowe: MicroStation, Basic, aplikacja

Streszczenie:

W artykule opisana została aplikacja w języku Visual Basic w wersji roz-szerzonej dla MicroStation. Aplikacja ta pozwala użytkownikowi na zapisywanie w pliku tekstowym, numerów i współrzędnych punktów zaprojektowanych na mapie cyfrowej. Zaletą tej aplikacji jest jej prostota, gdyż w celu zapisania danych wystarczy wskazać punkt kursorem myszy i kliknąć lewym klawiszem. Lokalizację i nazwę pliku docelowego użytkownik określa sam. W oparciu o wynikowy plik tekstowy przygotowuje się dane do procesu realizacji projektu w terenie.

Cytowanie:

Borowiecki A. 2012, vol. 9. Aplikacja w języku Visual Basic służąca do pozyskiwania współrzędnych punktów z projektu w microstation. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))