Analiza aktualnych dokładności i precyzji ręcznego odbiornika GPS z sygnałem EGNOS

Słowa kluczowe: GPS, EGNOS, błędy pomiaru, dokładność pomiaru

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów testowych dokonanych przy po-mocy ręcznego odbiornika sygnałów GPS (Global Positioning System), przysto-sowanego do odbioru sygnału korygującego EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), który teoretycznie ma obejmować swoim zasięgiem Europę i północną część Afryki. Wiadomym jest jednak, że Europa Środkowa
i Wschodnia znajduje się na granicy zasięgu EGNOS i niektóre obszary Polski mają ograniczony dostęp do sygnałów tego systemu. Pomiary testowe przeprowadzono na wybranych punktach stacjonarnych przy pomocy odbiornika firmy Garmin GPSMAP 62s wyposażonego w aktywną antenę zewnętrzną MAZO GPS. Podczas wykonywanych pomiarów rejestrowano współrzędne przestrzenne, ich wiarygod-ność, liczbę odbieranych satelitów, czas pomiaru, dostępność sygnału EGNOS. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na szerokie możliwości stosowania ręcznych odbiorników w pomiarach głównie na potrzeby systemów informacji przestrzennej i zadań pomiarowych w inżynierii środowiska, ale wiarygodność wyników zależy od wielu czynników i zachowania określonego reżimu pomiaro-wego.

Cytowanie:

Siejka Z. 2012, vol. 9. Analiza aktualnych dokładności i precyzji ręcznego odbiornika GPS z sygnałem EGNOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))