Inwentaryzacja i wizualizacja obiektów architektonicznych wykonana na podstawie zdjęć metrycznych i niemetrycznych

Słowa kluczowe: zdjęcie metryczne, zdjęcie niemetryczne, inwentaryzacja, architektura

Streszczenie:

W inwentaryzacji obiektów architektonicznych stosowane są różnorodne techniki pomiaru. Wśród nich istotne znaczenie w ostatnich latach odgrywają metody fotogrametryczne bazujące na zdjęciach wykonanych wysokiej klasy aparatami cyfrowymi zaliczanymi do kamer niemetrycznych oraz stosowanymi już od lat kamerami metrycznymi. W publikacji przedstawiono zastosowanie aparatu Canon EOS 400D oraz kamery UMK 10 do inwentaryzacji z goła odmiennych obiektów architektonicznych. Stanowiły je nowoczesny budynek Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie należący do Kierunku Geodezja i Kartografia oraz zabytkowe i zniszczone zarazem obiekty należące do kompleksu folwarcznego
w Mściwojowie, w województwie dolnośląskim. Do sporządzenia rysunków wek-torowych obiektów architektonicznych wykorzystano fotogrametryczne stacje cy-frowe Delta oraz Dephos, a także autograf cyfrowy VSD.

Cytowanie:

Kwoczyńska B. 2012, vol. 9. Inwentaryzacja i wizualizacja obiektów architektonicznych wykonana na podstawie zdjęć metrycznych i niemetrycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))