Wykaz synchronizacyjny jako podstawowy dokument regulacji stanu prawnego nieruchomości

Słowa kluczowe: wykaz synchronizacyjny, regulacja stanu prawnego, księgi wieczyste

Streszczenie:

Stan prawny nieruchomości ujawniany w księgach wieczystych z założenia powinien być zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Niestety historyczne uwa-runkowania związane zarówno z zakładaniem obecnej ewidencji gruntów jak
i systemu ksiąg wieczystych, w szczególności w Polsce południowo wschodniej powodują, że często zgodność ta nie występuje. Zmiana oznaczeń nieruchomości związana z przejściem z parcel katastralnych na działki ewidencyjne w trakcie za-kładania ewidencji w latach siedemdziesiątych XX wieku, oraz pozostawienie
w zasadzie bez zmian oznaczeń w księgach wieczystych powodowały i nadal po-wodują spore zamieszanie przy zakładaniu księgi wieczystej w obecnym kształcie, czy przy regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dodatkowo proces ten utrudnia uwłaszczenie sporej części gruntów na mocy ustawy z roku 1971 o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
W artykule przedstawiono główne problemy techniczne i prawne związane ze sporządzeniem wykazów synchronizacyjnych, jako dokumentów niezbędnych do dokonania wpisów w księgach wieczystych, czy regulacji stanów prawnych nie-ruchomości. Artykuł przedstawia sposoby rozwiązania tych problemów jednocze-śnie wskazując braki w obecnych uregulowaniach prawnych w tym zakresie.

Cytowanie:

Kwartnik-Pruc A., Hanus P., Owerko T. 2012, vol. 9. Wykaz synchronizacyjny jako podstawowy dokument regulacji stanu prawnego nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))