Ocena wielkości i położenia dzikich śmietnisk w Puszczy Białej w gminie Ostrów Mazowiecka zaliczanej do obszaru Natura 2000

Słowa kluczowe: ekologia, dzikie wysypiska śmieci, Natura 2000, GPS, GIS

Streszczenie:

Odwiedzając polskie lasy bez trudu można zauważyć między drzewami większe lub mniejsze stosy śmieci. Nie są od nich wolne również tereny Natura 2000. Istotnym jest określenie ile tych odpadów znajduje się w lasach i jakiego są rodzaju. W roku 2010 przeprowadzono na terenie lasów gminy Ostrów Mazowiecka badania, które miały na celu między innymi określenie położenia śmietnisk i ich wielkości. Dane zebrane przy użyciu techniki GPS zostały wprowadzone do sys-temu GIS (Geographical Information System). Dzięki temu możliwe było prze-prowadzenie analiz przestrzennych badanego zjawiska.

Cytowanie:

Kolanowski B., Wiśniowski J. 2012, vol. 9. Ocena wielkości i położenia dzikich śmietnisk w Puszczy Białej w gminie Ostrów Mazowiecka zaliczanej do obszaru Natura 2000. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))