Podstawowe etapy kształtowania podziałów gruntowych uwzględniające elementy powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem

Słowa kluczowe: struktura przestrzenna, scalenie gruntów, optymalizacja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono opis procesu przygotowawczego, zmierzającego do optymalizacji wiejskiego układu gruntowego wsi Wojków, wykorzystującego ele-menty powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem. Zarówno wstępne procedury jak i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, umożliwią przygotowanie danych, które w późniejszym etapie badań będą mogły posłużyć do budowy i rozwiązania nowego modelu optymalizacji struktury przestrzennej wy-branej wsi i pozwolą na porównanie wyników w odniesieniu do poprzedniej metody optymalizacji, wykorzystującej podział kompleksów na paski elementarne.

Cytowanie:

Gniadek J., Harasimowicz S. 2012, vol. 9. Podstawowe etapy kształtowania podziałów gruntowych uwzględniające elementy powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (1 (Mar 2012))