Elektrownie wiatrowe czy krajobraz i turystyka. Studium przypadku

Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, ochrona środowiska, atrakcyjność turystyczna

Streszczenie:

Od kilku lat w Polsce ma miejsce ofensywa wiatrakowa. Elektrownie wia-trowe powstają na terenach z przepięknym krajobrazem, gdzie ludzie żyją głównie z turystyki. Województwo warmińsko-mazurskie posiada jedne z najlepszych
w Polsce warunków do rozwoju energetyki wiatrowej. Sytuacja społeczno-gospodarcza w regionie przyczynia się do poszukiwania dodatkowych źródeł fi-nansowania wydatków gminnych. Wykorzystują to zagraniczne koncerny, które uruchamiają kolejne elektrownie wiatrowe w regionie. Samorządowcy tylko na to czekają, bo marzą o milionach od inwestorów na najbardziej potrzebne inwestycje w gminach.
W opracowaniu podjęto dyskusję na temat rozwoju energetyki wiatrowej
w kontekście ochrony walorów krajobrazowych regionu Warmii i Mazur.

Cytowanie:

Batyk I. 2012, vol. 9. Elektrownie wiatrowe czy krajobraz i turystyka. Studium przypadku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))