Procedura wyrównania obserwacji statycznej w programie COMPASS POSTPROCESS z nawiązaniem do ASG-EUPOS

Słowa kluczowe: statyczne obserwacje, systemy satelitarne, odbiorniki GPS CHC X- 20B, system ASG-EUPOS, program COMPASS POST-PROCESS, wyrównanie sieci

Streszczenie:

W publikacji przedstawiono wyrównanie obserwacji statycznej w trybie
postprocessingu, z nawiązaniem do sieci ASG-EUPOS. W kolejnych krokach opisano
proces wyrównania przy użyciu programu COMPASS POST-PROCESS.
Dane do obliczeń pozyskano z pomiaru odbiornikiem jednoczęstotliwościowym
CHC X-20B. Jest to jeden z najtańszych odbiorników produkcji chińskiej, przeznaczony
do prac geodezyjnych związanych z zagęszczaniem osnów. Autorka
przedstawia charakterystykę techniczną odbiornika oraz procedurę opracowania
wyników w załączonym do zestawu oprogramowaniu. Niniejsze opracowanie może
być wykorzystywane do celów dydaktycznych.

Cytowanie:

Mika M. 2011, vol. 8. Procedura wyrównania obserwacji statycznej w programie COMPASS POSTPROCESS z nawiązaniem do ASG-EUPOS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03