Wykorzystanie ręcznych odbiorników GPS w Systemie Jednolitej Płatności Obszarowej dla wyznaczenia pól powierzchni działek

Słowa kluczowe: pomiary GPS, wyznaczenie powierzchni działek, błędy pomiarowe, System Jednolitej Płatności Obszarowej, GPSmap 76

Streszczenie:

Publikacja składa się z kilku części. W pierwszej z nich przedstawiono
aspekt techniczno- prawny pomiaru powierzchni działki w Systemie Jednolitej
Płatności Obszarowej (SJPO). Wymieniono w niej sposoby pomiaru pola powierzchni
oraz obwodu działki, wykonywane w celu kontroli zgodności deklaracji
rolnika ze stanem faktycznym. Następnie porównano odbiorniki ręczne GPS Garmin
według kryteriów przydatności w pracach SJPO. Najważniejsze
z nich to: funkcja pomiaru pola powierzchni, zapis śladu składający się z dziesięciu
tysięcy punktów oraz korekcja WASS/EGNOS. Na końcu dokonano analizy
statystycznej 240 powierzchni działki pomierzonych odbiornikiem GPSmap76.
Przeprowadzone badania potwierdziły tezę: zwiększenie liczby pomiarów wpływa
na poprawę dokładności wyznaczenia powierzchni działki.

Cytowanie:

Mika M. 2011, vol. 8. Wykorzystanie ręcznych odbiorników GPS w Systemie Jednolitej Płatności Obszarowej dla wyznaczenia pól powierzchni działek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03