Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, struktura przestrzenna gruntów.

Streszczenie:

Grunty rolne województwa podkarpackiego charakteryzują się dużym rozdrobnieniem, niewielką powierzchnią działek, często o niekształtnych formach. Układ dróg nie zapewnia dostępu wymaganego dla maszyn rolniczych. Jeśli dodamy do tego małe działki siedliskowe i ustanawiane dla nich służebności, mamy obraz struktury rozdrobnienia gruntów województwa podkarpackiego, która jest poważną barierą rozwoju rolnictwa. Celem pracy jest określenia pilności prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów. Do określenia pilności prac zastosowano metodę unitaryzacji zerowej. Analizę przeprowadzono na przykładzie 44 wsi powiatu Brzozów, województwo Podkarpackie.

Cytowanie:

Leń P. 2011, vol. 8. Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03