Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost rożnika przerośniętego (silphium perfoliatum l.) uprawianego na glebie bardzo lekkiej z sadzonek uzyskanych w wyniku mikrorozmnażania

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, rożnik przerośnięty, sadzonki in vitro, mikrorozmnażanie, gleba bardzo lekka

Streszczenie:

W doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2009-2010 na glebie bardzo lekkiej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy, badano wpływ nawadniania kroplowego na wybrane parametry wzrostu rożnika przerośniętego uprawianego z sadzonek uzyskanych w procesie mikrorozmnażania in vitro. Do-świadczenie założono jako jednoczynnikowe w układzie zależnym, w czterech powtórzeniach. Czynnikiem stanowiącym źródło zmienności było nawadnianie kroplowe zastosowane w dwóch wariantach: O - bez nawadniania (kontrola),
K - nawadnianie kroplowe, przeprowadzane na podstawie wskazań tensjometrów (-0,04 MPa). Materiałem do badań były rośliny rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.), które uzyskano w procesie mikrorozmnażania. Nawadnianie kro-plowe istotnie wpłynęło na zwiększenie świeżej masy liści z jednej rośliny oraz liczby liści. Zwiększyło istotnie powierzchnię transpiracyjną jak również podwyż-szyło zawartość suchej masy liści.

 

 

Cytowanie:

Figas A., Tomaszewska-Sowa M., Rolbiecki R. 2011, vol. 8. Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost rożnika przerośniętego (silphium perfoliatum l.) uprawianego na glebie bardzo lekkiej z sadzonek uzyskanych w wyniku mikrorozmnażania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10