Sezonowe zmiany wielkości ładunku azotu odpływającego z mikrozlewni użytkowanych rolniczo

Słowa kluczowe: zlewnia, woda, azot, ładunek

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań wielkości dobowego ładunku azotu ogólnego odpływającego systemami drenarskimi i rowami melioracyjnymi na Dol-nym Śląsku. Wielkość dobowego ładunku wykazuje duże zróżnicowanie sezonowe. Maksymalne ładunki dobowe stwierdzano na obiekcie położonym w terenie podgórskim wynosiły one dla sieci drenarskiej 6,27 kg N • d-1 • ha-1, dla rowu za-notowano aż 12,2 kg N • d-1 • ha-1. Zdecydowanie niższe wartości stwierdzono na obiekcie nizinnym. W warunkach nizinnych zagrożenie zanieczyszczeniem wody odbiornika azotem odpływającym z użytków rolnych występuje głównie w okresie wczesno wiosennym. Na obiekcie położonym na przedgórzu, charakteryzującym się większymi opadami, występuje drugi okres krytyczny przypadający na lipiec
i sierpień.
Ładunek azotu wynoszony ze zlewni pogórskiej w okresie roku to aż
75,5 kg N • ha-1, natomiast ze zlewni nizinnej odpływało znacznie mniej azotu
- 12,7 kg N • ha-1. Przeprowadzone badania i analiza jednoznacznie wskazują, że
o wielkości ładunku azotu wynoszonego ze zlewni w znacznym stopniu decyduje przebieg warunków atmosferycznych, a zwłaszcza wysokość opadów.

 

 

Cytowanie:

Pawęska K., Czyżyk F., Strzelczyk M. 2011, vol. 8. Sezonowe zmiany wielkości ładunku azotu odpływającego z mikrozlewni użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10