Wpływ organizacji pracy środków transportu na koszty przewozu w gospodarstwach rolniczych

Słowa kluczowe: Rolnictwo, transport, koszty, warunki wykonywania przewozów

Streszczenie:

W wybranych małopolskich gospodarstwach rolniczych określono wpływ warunków wykonywania przewozów oraz ich organizacji pracy na jednostkowe koszty przewozów. Stwierdzono, iż obniżenie kosztów przewozu wynika ze wzro-stu ładowności, jej wykorzystania oraz zwiększenia wydajności prac ładunkowych, szczególnie załadunku.
Na wysokie koszty przewozu wpływa istotnie znaczna liczba czynników, są to warunki wykonywania przewozów jak i organizacja pracy środka ( struktura czasu pracy, mechanizacja prac ładunkowych, itp.)

 

 

Cytowanie:

Kokoszka S. 2011, vol. 8. Wpływ organizacji pracy środków transportu na koszty przewozu w gospodarstwach rolniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 10