Badania procesów beztlenowego oczyszczania ścieków na przykładzie ścieków z przemysłu farmaceutycznego

Słowa kluczowe: beztlenowe oczyszczanie ścieków, reaktor UASB, przemysł farmaceutyczny

Streszczenie:

W artykule przedstawiono przykładowy układ technologiczny oczyszczania ścieków przemysłowych wysoko obciążonych ładunkiem zanieczyszczeń orga-nicznych zastosowany w jednym z krajowych przedsiębiorstw przemysłu farma-ceutycznego. Zawarto również eksperymentalne badania efektywności usuwania związków organicznych ze ścieków podczas beztlenowego oczyszczania w reaktorze typu UASB. Podczas oczyszczania ścieków w mezofilowych warunkach bez-tlenowych, przy założonym minimalnym progu redukcji ChZTCr wynoszącym 50%, stwierdzono, że obciążenie reaktora ładunkiem ChZTCr nie powinno przekraczać 3 gO2∙dm-3∙d-1.

 

 

Cytowanie:

Szyprowska M., Wichowski P., Stępień P. 2011, vol. 8. Badania procesów beztlenowego oczyszczania ścieków na przykładzie ścieków z przemysłu farmaceutycznego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07