Oznaczanie porowatości zadrzewień śródpolnych w Czechach w różnych porach roku

Słowa kluczowe: kraina, zadrzewienie śródpolne, przepuszczalność optyczna

Streszczenie:

Zadrzewienia śródpolne (wiatrołomy) są w krajobrazie rolniczym ważnymi liniowymi formacjami roślinnymi. Istotne znaczenie ma ich funkcja przeciwerozyjna, nemniej jednak znacząca jest także ich wielofunkcyjność. To, jaką funkcję w krainie może spełniać zadrzewienie śródpolne decyduje jego struktura. W terenie, porowatość rzeczywistą - aerodynamiczną jest bardzo trudno określić ilościowo, dlatego też bardzo często określa się ją w przybliżeniu za pomocą porowatości optycznej. Porowatość optyczna określana jest przy użyciu zdjęć cyfrowych oraz odpowiedniego oprogramowania. Ocena dynamiki porowatości optycznej w czasie określa zmiany w przepuszczalności zadrzewienia śródpolnego (wiatrołomu). Po-znanie oraz ochrona zadrzewień śródpolnych prowadzi do wspierania trwale zrów-noważonej gospodarki rolnej w krajobrazie rolniczym.

 

 

Cytowanie:

Jareš V., Vaverková M., Kozlovsky Dufková J. 2011, vol. 8. Oznaczanie porowatości zadrzewień śródpolnych w Czechach w różnych porach roku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 07