Wpływ źródła wody na częstotliwość występowania Phytophthora

Słowa kluczowe: rzeki, kanały, stawy, liście pułapkowe, Phytophthora, częstotli-wość występowania

Streszczenie:

Badano obecność gatunków rodzaju Phytophthora w rzekach Jasieniec,
Pisia i Wisła, 2 kanałach oraz 2 stawach. Jasieniec i Pisia przepływają przez tereny ogrodnicze w województwie łódzkim i mazowieckim, natomiast Wisłę badano na odcinku Puław. Kanały oraz stawy znajdują się w pobliżu, bądź na terenie gospo-darstw szkółkarskich i są źródłem wody do podlewania upraw. Do wykrywania Phytophthora w wodzie zastosowano pułapki z liści różanecznika odmiany ‘Nova Zembla', bardzo wrażliwej na Phytophthora spp. Pułapki zastawiano w każdym miesiącu od marca do listopada. Miarą liczebności Phytophthora spp. w wodzie była liczba nekrotycznych plam na liściach pułapkowych. Występowanie
Phytophthora stwierdzono we wszystkich źródłach wody, niezależnie od okresu detekcji. W kanałach najwięcej plam na liściach odnotowano w maju i czerwcu,
a w rzekach Jasieniec i Pisia oraz w stawach w marcu, kwietniu, maju oraz we wrześniu, październiku i listopadzie, natomiast w Wiśle w maju. Najczęściej izolowanym gatunkiem był P. citricola. Stosunkowo często izolowano P. cryptogea, P. cinnamomi, P. citrophthora oraz P. taxon Salixsoil, a najrzadziej P. cactorum, P. cambivora oraz P megasperma.

 

 

Cytowanie:

Trzewik A., Orlikowski L., Orlikowska T., Ptaszek M. 2011, vol. 8. Wpływ źródła wody na częstotliwość występowania Phytophthora. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice