Reakcja borówki wysokiej odmiany ‘Spartan’ i ‘Patriot’ na nawadnianie kroplowe

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, plon, borówka wysoka, sucha masa, masa 100 owoców

Streszczenie:

Doświadczenie polowe wykonano w SD w Lipkach, w latach 2006-2009 na 8, 9, 10 i 11 letnich krzewach borówki wysokiej uprawianej na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Przed posadzeniem krzewów, w celu zwiększenia zawartości masy organicznej w glebie, wzdłuż rzędów o szerokości
1 m ułożono 10 cm warstwę trocin z drzew iglastych i wymieszano ją z taką sama warstwą gleby. W warunkach nawadnianych i bez nawadniania oceniano w czterech powtórzeniach dwie odmiany borówki wysokiej 'Spartan' i ‘Patriot'. Krzewy nawadniano linią kroplującą o rozstawie emiterów co 30 cm i wydajności 2,4 l h-1. Potrzebę nawadniania ustalano na podstawie wskazań tensjometrów. Rośliny na-wadniano przy sile ssącej gleby powyżej -0,01 MPa. W każdym roku krzewy na-wożono 60 kg N ha-1 w postaci siarczanu amonu, natomiast dawki nawozów P i K stosowano w zależności od zawartości tych składników w glebie .Sumaryczne dawki wody do nawadniania zależały od rozkładu i wielkości opadów i wynosiły: 2006 r. -300 mm, 2007 r.-40 mm, 2008 r.-200 mm, 2009 r.-127,5 mm. Borówka wysoka odmiany ‘Spartan' była bardziej plenna (10,84 t ha-1 ) niż ‘Patriot' (9,68t ha-2 ). Wyniku nawadniania średni plony odmiany ‘Patriot' wzrósł o 8.65 t ha -1, natomiast ‘Spartan' o 8,54 t ha-1 . Masa 100 owoców zależała od odmiany, roku uprawy i warunków wodnych. Nawadnianie w istotny sposób zwiększało masę 100 owoców a obniżało w nich zawartość suchej masy.

 

 

Cytowanie:

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Jaroszewska A., Kowalewska R. 2011, vol. 8. Reakcja borówki wysokiej odmiany ‘Spartan’ i ‘Patriot’ na nawadnianie kroplowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 05