Wpływ podkładki i geokompozytu sorbującego wodę na wzrost i owocowanie jabłoni

Słowa kluczowe: jabłoń, podkładka, agrożel, wzrost, owocowanie

Streszczenie:

Celem badań pracy była ocena wzrostu i plonowania jabłoni odmiany ‘Ligol' w zależności od podkładki i polimerowowego absorbentu nazwanego geompozytem SAP.
Doświadczenie prowadzono w latach 2006-2010 w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Drzewka odmiany ‘Ligol' posadzono wiosną 2006 roku w rozstawie 3, 5 x 1, 0 m, na trzech podkładkach: M.9, P 60 i M26. Drugim czynnikiem badań było zastosowanie geokompozytu SAP w formie agrożelu umieszczonego wewnątrz tkaniny tworzącej taśmę o szerokości 10 cm i długości dostosowanej do długości poletka. Namoczony geokompozyt rozkładano na dnie dołków tuż przed sadzeniem drzewek.Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach po 3 drzewka na poletku. Drzewa owocowały już w roku sadzenia. Plon ważono indywidualnie z każdego drzew. Masę jednego owocu określano na podstawie plonu z drzewa i liczby zebranych owoców. Siłę wzrostu oceniano na postawie przyrostu pola przekroju poprzecznego pnia, liczby jednorocznych pędów i sumy ich przyrostów. Dla określenia zależności pomiędzy wzrostem drzew, a ich plonowaniem obliczono współczynnik plenności.Badane czynniki miały wpływ na wzrost i owocowanie drzew odmiany Ligol w pierwszych pięciu latach po posadzeniu sadu. Jednak wpływ zarówno podkładki, jak i geokompozytu był różny w zależności od wieku drzew. Uzyskane wyniki wykazały wysoką przydatność podkładki P60 ze względu na dobre plonowanie drzew, wysoką jakość owoców i zrównoważony wzrost. Korzystny wpływ tej podkładki zwiększał zastosowany geokompozyt

 

 

Cytowanie:

Gudarowska E., Szewczuk A. 2011. Wpływ podkładki i geokompozytu sorbującego wodę na wzrost i owocowanie jabłoni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 05