Zawartość barwników asymilacyjnych w liściach drzew pestkowych w zależności od nawadniania i nawożenia

Słowa kluczowe: nawadnianie, nawożenie mineralne, drzewa pestkowe, chlorofil, karotenoidy

Streszczenie:

Badania polowe prowadzono w latach 2003 - 2005 w Rolniczej Stacji Do-świadczalnej w Lipniku k/Stargardu Szczecińskiego, na glebie lekkiej. Celem badań było określenie wpływu nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach wiśni, brzoskwini i śliwy. Nawadnianie zastosowano w postaci systemu podkoronowego, w którym woda rozprowadzana była za pomocą minizraszaczy typu Hadar, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej -0,01 MPa. Nawozy azotowe stosowano wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji, natomiast fosforowe i potasowe jesienią zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi. Wszystkie doświadczenia były założone metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot),
w siedmiu powtórzeniach w doświadczeniu z wiśnią, pięciu z brzoskwinią i czterech powtórzeniach w doświadczeniu ze śliwą. Wszystkie doświadczenia były przeprowadzone na drzewach 4, 5 i 6-letnich. Drzewa sadzono w rozstawie: wiśnia - 4 x 2 m, brzoskwinia - 3,5 x 3 m, śliwa - 4,5 x 4 m. Na hektarze znajdowało się 1250 szt. drzew wiśni, 952,4 szt. drzew brzoskwini oraz 555,5 szt. drzew śliwy. Między drzewami utrzymywano murawę, a w rzędach drzew - ugór herbicydowy. Materiał roślinny do badań laboratoryjnych pobierano w każdym roku w trzech terminach: w okresie wegetacji w czasie zawiązywania owoców (1 termin), zbiorów (2 termin), oraz miesiąc po zbiorach (3 termin). Badania wykazały, że liście drzew nawadnianych wszystkich badanych gatunków drzew pestkowych miały niższą zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w porównaniu do liści pobranych z drzew nie nawadnianych. Z kolei liście drzew nawożonych zawierały wyraźnie więcej barwników asymilacyjnych.

 

 

Cytowanie:

Jaroszewska A. 2011, vol. 8. Zawartość barwników asymilacyjnych w liściach drzew pestkowych w zależności od nawadniania i nawożenia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06