Dokładność modelowania wybranych parametrów meteorologicznych dla obszaru południowego Bałtyku

Słowa kluczowe: numeryczna prognoza pogody, COAMPS, UMPL, temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru

Streszczenie:

W ramach projektu PROZA w Instytucie Oceanografii UG prowadzone są prace nad uruchomieniem zintegrowanego modelu falowo-prądowego dla obszaru Morza Bałtyckiego. Wykorzystywane w tym celu modele falowy WAM i prądowy POM zasilane są danymi z numerycznych prognoz pogody modelu Coupled Oce-an/Atmosphere Mesoscale Prediction System (COAMPS), działającego w ICM. Dokładność prognoz parametrów meteorologicznych wpływa bezpośrednio na prognozy falowania i prądów morskich. Oceniono dokładności wyników modeli numerycznych krótkoterminowych prognoz pogody COAMPS oraz Unified Model (UMPL), działających w ICM dla dwóch lokalizacji na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Dla dwóch badanych lokalizacji (Łeba i Hel) z największą dokładnością prognozowana jest temperatura powietrza (r>90%), natomiast prognozy prędkości, a zwłaszcza kierunku wiatru cechuje mniejsza dokładność (r<85%).

Cytowanie:

Cieślikiewicz W., Dudkowska A. 2011, vol. 8. Dokładność modelowania wybranych parametrów meteorologicznych dla obszaru południowego Bałtyku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06