Cele, zadania i wstępne wyniki projektu PROZA

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Rozpoczęty we wrześniu 2009 roku trzyletni projekt „PlatfoRma wspoma-gania decyzji Operacyjnych Zależnych od stanu Atmosfery" (PROZA) jest reali-zowany przez konsorcjum czterech instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Mode-lowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISK), Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG). Projekt powstał
w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych. Wzrastająca potrzeba uzyskania lepszych regionalnych i lokalnych prognoz pogody z wyprze-dzeniem kilkudniowym wynika z istotnego wpływu pogody na wiele dziedzin działalności ludzkiej. Zdecydowane zwiększenie użyteczności badań dotyczących numerycznych prognoz pogody umożliwia praktyczne zastosowanie ich wyników w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego. Tematy realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno rozwoju operacyjnego systemu numerycznych prognoz pogody jak i opracowania szeregu aplikacji dla wybranych dziedzin gospodarki: energetyki, leśnictwa, sadownictwa i gospodarki morskiej. Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji gospodarczych zależnych od zmieniających się warunków atmosferycznych. Cele szczegółowe obejmują doskonalenie systemu numerycznych prognoz pogody, wzrost stopnia wykorzystania tych prognoz przez podmioty gospodarcze w ich codziennej działalności, podniesienie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych i wspieranie rozwoju współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami.

Cytowanie:

Jakubiak B., Cieślikiewicz W., Herman-Iżycki L., Lech P., Rudnicki W., Treder W. 2011, vol. 8. Cele, zadania i wstępne wyniki projektu PROZA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 06