Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego

Słowa kluczowe: agroturystyka, produkt agroturystyczny, atrakcje turystyczne

Streszczenie:

Z przedstawionego materiału badawczego wynika, że usługodawcy starają się stworzyć usługę wysokiej jakości. Przejawia się to nie tylko w proponowanej ofercie atrakcji, ale również dbałości o klienta poprzez osobiste organizowanie mu pobytu. Należy pamiętać, że współczesny konsument oczekuje obok wypoczynku w miłej atmosferze, okazywania nim zainteresowania, często też fachowej porady i przede wszystkim posiadania bogatego zasobu informacji na temat oferowanego produktu. Kreowana przez usługodawców świadomość korzystnego wpływu go-spodarstwa na edukację rodzi podstawę do przekonania o unikalności tego poza-rolniczego źródła dochodów. Planowane inwestycje świadczą o rosnącym wciąż zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi.

 

 

Cytowanie:

Cichowska J., Klimek A. 2010, vol. 7. Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14