Próba porównania potrzeb nawadniania szkółek leśnych w latach 2000–2009 w okolicach Bydgoszczy, Chojnic i Torunia

Słowa kluczowe: potrzeby nawadniania, szkółka leśna, gleba piaszczysta, Bydgoszcz, Chojnice, Toruń

Streszczenie:

W pracy porównano potrzeby nawadniania szkółek leśnych na glebie piasz-czystej w latach 2000-2009 w rejonie Bydgoszczy, Chojnic i Torunia. Stwierdzono, że zużycie wody z warstwy gleby o kontrolowanym uwilgotnieniu było w okresie wegetacji (IV-IX) najwyższe w okolicy Torunia (524 mm), niższe w okolicy Bydgoszczy (504 mm), a najniższe w rejonie Chojnic (498 mm). Najwyższe miesięczne zużycie wody na transpirację roślin i parowanie terenowe stwierdzono w lipcu. Wskaźnik ten był najwyższy w Toruniu (126 mm), niższy
w Bydgoszczy (121 mm), a najniższy w Chojnicach (116 mm). Sezonowe potrzeby nawadniania szkółki były najniższe w rejonie Chojnic (116 mm), wyższe
w rejonie Torunia (170 mm), a najwyższe - w rejonie Bydgoszczy (183 mm). Największe miesięczne potrzeby nawadniania, średnio w badanym dziesięcioleciu, wystąpiły w czerwcu, a najmniejsze we wrześniu. Wykazywały one jednak bardzo dużą zmienność w konkretnych latach. Zakładając równomierny rozkład czasowy opadów w danym miesiącu, potrzeby nawadniania nie wystąpiłyby w 18 miesiącach (na 60 rozpatrywanych) - w rejonie Chojnic oraz - odpowiednio - w 13 miesiącach w rejonie Bydgoszczy i 10 miesiącach w rejonie Torunia.

 

 

Cytowanie:

Rolbiecki S., Musiał M., Fórmaniak A., Ryterska H. 2010, vol. 7. Próba porównania potrzeb nawadniania szkółek leśnych w latach 2000–2009 w okolicach Bydgoszczy, Chojnic i Torunia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 14