Zanieczyszczenie mikrobialne piasków z oczyszczalni wód odpadowych

Słowa kluczowe: oczyszczanie wód odpadowych, wstępne czyszczenie mecha-niczne, łapacz piasku, piaski oczyszczalniane, zanieczyszczenie mikrobialne

Streszczenie:

W niniejszym artykule przedstawiono analizę piasków z oczyszczalni wód odpadowych z możliwością ich wykorzystania w rolnictwie. Długo trwającym ba-daniom poddano piaski z oczyszczalni wód odpadowych, z analizą ich właściwości mikrobialnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich wykorzystanie.

 

 

Cytowanie:

Vítěz T., Szostková M. 2010, vol. 7. Zanieczyszczenie mikrobialne piasków z oczyszczalni wód odpadowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13