Funkcja uzdrowiskowa kształtująca środowisko wiejskie

Słowa kluczowe: wieś, funkcja wsi, uzdrowisko wiejskie, środowisko wiejskie, przemiany funkcjonalne

Streszczenie:

W opracowaniu zwrócono uwagę na funkcję uzdrowiskową nieco odmiennie kształtującą środowisko wiejskie. Problematykę powyższą omówiono na przykładzie wsi opolskiej Kamień Śląski. Oprócz funkcji typowo rolniczej znacząco pełni ona funkcję turystyczną. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja uzdrowiskowa, będąca składową turystyki ogólnie pojmowanej. Wprawdzie miejscowość nie ma statusu uzdrowiska, to zapewne docelowo o taki zabiegać będzie. Rzetelnie przeprowadzona „odnowa wsi", dziedzictwo kulturowe zachowane na jej obszarze dodatkowo sprzyja rozwojowi sektora turystycznego.

 

 

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A. 2010, vol. 7. Funkcja uzdrowiskowa kształtująca środowisko wiejskie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 13