Efekty scalenia gruntów we wsi Brzozowy Kąt

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, użytkowanie gruntów, rozłóg gruntów, ekonomika, efektywność

Streszczenie:

Uwarunkowania ekonomiczne naszego kraju powodują, że scalenia gruntów w Polsce są pilną koniecznością. Silna konkurencja z rolnictwem Unii Europejskiej wymusza na producentach uzys¬kiwanie produktów coraz tańszych, a jednocześnie lepszych jakościowo. Chcąc sprostać tym wymogom, konieczne staje się organizowanie przestrzeni rolniczej w sposób racjonalny, a więc jak najbliżej sie-dlisk, w możliwie największych do uzyskania kształtnych działkach. Scalenie gruntów bezpośrednio przekształca strukturę władania, zmienia układ dróg, a po-średnio wpływa na zmianę sposobu użytkowania, intensyfikację produkcji rolno-spożywczej i inne czynniki społeczno-gospodarcze. Scalenia stanowią więc jeden z podstawowych i wysoce efektywnych czynników „urządzeniowo-rolnych".
Gospodarstwa rolne, z powodu złej ich organizacji przestrzennej, tracą średnio
20-30% dochodu rolniczego. Konieczne jest tworzenie skutecznych rozwiązań warunkujących bardzo szybkie przekształcenia gospodarcze i przestrzenne obszarów wiejskich, umożliwiające wchłanianie finansowych środków unijnych
i wspierających je środków budżetowych. Doskonałym środkiem do uzyskania tych celów jest właśnie proces scaleniowy.
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych efektów postępowania sca-leniowego oraz jego wpływu na wieś Brzozowy Kąt, powiat Ostrołęka, gmina Czarnia.

 

 

Cytowanie:

Wojciechowski T. 2010, vol. 7. Efekty scalenia gruntów we wsi Brzozowy Kąt. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12