Baza danych przestrzennych jako podstawa do planowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: system informacji geograficznej (SIG), baza danych przestrzen-nych, obszary wiejskie, wielofunkcyjny rozwój

Streszczenie:

Rozwój terenów wiejskich jest jednym z działań w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej. Wielofunkcyjny rozwój to wkomponowanie w przestrzeń wiejską działalności pozarolniczych. Do takich działalności można zaliczyć m.in. agrotury-stykę, przetwarzanie produktów rolnictwa. Przy tworzeniu planów rozwoju terenów wiejskich niezbędna wydaję się być baza danych przestrzennych z danymi
o rozmieszczeniu różnego typu obiektów i zjawisk na terenie gminy, takich jak ja-kość gleb, ukształtowanie terenu, instytucje i usługi, atrakcje turystyczne.

 

 

Cytowanie:

Cichociński P., Dębińska E. 2010, vol. 7. Baza danych przestrzennych jako podstawa do planowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12