Wybrane problemy związane z tworzeniem programu komputerowego do realizacji zadań LPIS

Słowa kluczowe: LPIS, topologia, geomatyka, programy komputerowe

Streszczenie:

LPIS (ang. Land Parcel Identyfication System) to system informacyjny, umożliwiający jednoznaczną w skali kraju identyfikację działek rolnych, który wy-korzystywany jest między innymi do kontroli zgodności faktycznej powierzchni upraw z zadeklarowaną. Podczas konsultowania projektu programu komputerowego wspomagającego prace związane z realizacją zadań LPIS 86 oraz LPIS GIS, na-trafiono na szereg problemów wynikających z charakteru prac oraz ilości przetwa-rzanych informacji. Specyfika prac, które należało wykonać, zmusiła wykonawców do poszukiwania rozwiązań informatycznych skutecznie wspomagających realizację wszystkich zadań. Analiza, polegająca na porównaniu zakresu prac z możliwościami posiadanych przez te przedsiębiorstwa programów oraz programów dostępnych na rynku wykazała, że najszybszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie uzupełnienie posiadanych programów funkcjami zaprojektowanymi specjalnie na potrzeby LPIS. Zaproponowana technologia wykonywania prac i napisany specjalnie na jej potrzeby program komputerowy pozwoliły na wykonanie pełnego zakresu prac i dotrzymanie napiętego terminu ich realizacji.

 

 

Cytowanie:

Zygmunt M., Derwisz J. 2010. Wybrane problemy związane z tworzeniem programu komputerowego do realizacji zadań LPIS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 12