O dokładności interpolacji wysokości geoidy (quasi-geoidy) z wykorzystaniem nowoczesnych modeli geopotenciału

Słowa kluczowe: wysokość geoidy / quasi-geoidy, modeli geopotencjału, modeli pola grawitacyjnego Ziemi, interpolacja

Streszczenie:

W referacie omówione zostały rożne współczesne modele pola grawitacyj-nego Ziemi dla wyznaczenia dokładność interpolacji wysokości geoidy / quasi-
-geoidy dla obszaru Ukrainy. W tym celu przeprowadzono porównanie modelu geoidy i pola grawitacyjnego Ziemi dla danych niwelacji satelitarnej 44 punktów
1 i 2 klasy sieci geodezyjny Ukrainy.
Wyniki badań pokazały, ze model EGMO8 jest najdokładniejszym modelem ze wszystkich istniejących modeli geopotencjału dla obszaru Ukrainy. Dokładne wysokości quasi-geoidy charakteryzuje sie na poziomie ± 10 cm.

 

 

Cytowanie:

Dvulit P., Tretyak K. 2010, vol. 7. O dokładności interpolacji wysokości geoidy (quasi-geoidy) z wykorzystaniem nowoczesnych modeli geopotenciału. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 12