Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych

Słowa kluczowe: granice, mapa ewidencyjna, mapa klasyczna, mapa do celów projektowych, podział, rozgraniczenie

Streszczenie:

Obecna praktyka geodezyjna z powodzeniem wykorzystuje komputeryzację i informatyzację. Nawet najprostsza praca nie może zostać wykonano bez chociaż-by najmniejszego udziału metod cyfrowych. Zdarza się jednak że geodeta musi wykorzystać materiały archiwalne, w tym klasyczne mapy ewidencyjne. Niejedno-krotnie okazuje się, że koniecznie jest przetworzenie takich danych do postaci cy-frowej. W przypadku map papierowych oraz matryc i pierworysów, nie jest to trudne. Wymaga jednak od wykonawcy wiedzy o możliwych zagrożeniach w przy-padku nieumiejętnego przeprowadzenia takiego postępowania. Mapy klasyczne należy oczywiście zeskanować a następnie skalibrować, czyli dokonać transforma-cji do układu, w którym wykonane ma zostać opracowanie.
Celem autorów, którzy przedstawiają zagadnienie w świetle podstawowych prac geodezyjnych, jest ukazanie jak trudno dobrze przygotować mapy w formacie cyfrowym oraz ustrzec wykonawców geodezyjnych przed zbyt dużym zaufaniem do otrzymanych wyników bez konfrontacji ich z rzeczywistością.

Cytowanie:

Bieda A., Jasiołek J., Hanus P. 2011, vol. 8. Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04