Skład i segregacja odpadów komunalnych gospodarstw domowych miasta Blansko

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: składowisko, odpady komunalne ulegające biodegradacji

Streszczenie:

Republika Czeska, jako członek EU, zgodnie z dyrektywą 99/31/WE
w sprawie składowania odpadów musi ograniczyć ilość odpadów ulegających bio-degradacji umieszczanych na składowiskach. Jednym z warunków eksploatacji składowisk są przepisy odnoszące się do odpadów ulegających biodegradacji: część komunalnych odpadów ulegająca biologicznemu rozkładowi umieszczana na składowiskach musi być stopniowo ograniczana zgodnie z harmonogramem Planu Gospodarki Odpadami Republiki Czeskiej, tj.: do roku 2010 do 75%, do roku 2013 do 50%, a do roku 2020 do 35% całkowitej ilości (masy) komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wyprodukowanych w roku 1995.
W celach badawczych przeprowadzono w Blansku badania ankitowe, doty-czące składu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Cytowanie:

Kotovicová J. 2010, vol. 7. Skład i segregacja odpadów komunalnych gospodarstw domowych miasta Blansko. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)