Ocena czystości materiału wstępnego kompostowni CMC NÁMĚŠŤ, A.S.

Słowa kluczowe: odpad biodegradowalny, czystość separowania, biodegradowalny odpad komunalny

Streszczenie:

Została przeprowadzona analiza komunalnych odpadów biodegradowalnych. Podczas kolejnych pomiarów próbek o wadze większej niż 200 kg (całkowita waga próbek wynosiła 2098 kg) okazało się, że procent niechcianych domieszek w wysegregowanych odpadach jest w granicach od 1 do 9%masy (1-11,5%masy). Bardzo trudne jest oddzielenie odpadów biodegradowalnych od pozostałych do-mieszek. Jeżeli nie dojdzie do znaczącej poprawy jakości odpadów, będą musiały być umieszczane na składowisku.

 

 

Cytowanie:

Stejskal B. 2010. Ocena czystości materiału wstępnego kompostowni CMC NÁMĚŠŤ, A.S.. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 08 (2)